Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Szűzanyám segíts

Szűzanyám segíts,

Te adj erőt, hogy tűrni tudjak,
Ha megbántanak ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, hogy Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak nagy szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.
Áldd, őrizd őket édes Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz.

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének litániája

Uram, irgalmazz!

Uram irgalmazz!

Krisztus, Kegyelmezz!

Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Uram irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk!

Szűz Mária tisztaságos Szíve, könyörögj érettünk!

Szűz Mária ártatlan Szíve, könyörögj érettünk!

Szűz Mária szent Szíve, könyörögj érettünk!

Szűz Mária áhítatos Szíve, könyörögj érettünk!

Szűz Mária kegyes Szíve, könyörögj érettünk!

Szűz Mária gyengédség Szíve könyörögj érettünk!

Szűz Mária engedelmes Szíve, könyörög érettünk!

Mária Szíve, az Isteni Szív tükre, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a Szentháromság öröme, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az örök Atya kincse, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a Fiúisten trónusa, könyörög érettünk!

Mária Szíve, a Szentlélek szentélye, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az Evangélium titkainak hordozója, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az Élet könyve, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az üdvösség kezdete, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az irgalmasság szószólója, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az erények virágoskertje, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a béke aranyoltára, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a jámborság kincseinek tárháza, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a szelídség édenkertje, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az alázatosság mélysége, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az anyai szeretet diadala, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, hitünk fénycsóvája, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, reményünk oszlopa, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, szeretetünk mértéke, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a kegyelemajándékok letéteményese, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, életszentségünk mintaképe, könyörögj érettünk!

Mária Szíve,a Király leányának dicsősége, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a szüzek erényessége, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az Egek ragyogása, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a szent gondolatok temploma, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a szemlélődés égboltja, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az Istent keresők biztos vezetője, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, szívünk erőssége, könyörög érettünk!

Mária Szíve, szívünk Királynője, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, számkivetésünk vigasztalása könyörögj érettünk!

Jézus Anyjának méltó Szíve, könyörögj érettünk!

Égi Anyánknak gondos Szíve, könyörögj érettünk!

Jézus szenvedésével átdöfött Szív, könyörögj érettünk!

Jézus feltámadásával megörvendezetett Szív, könyörögj érettünk!

Bűnösöket megtérítő, Szeplőtelen Szív, könyörögj érettünk!

Világot megmentő Szeplőtelen Szív, könyörögj érettünk!

Értünk közbenjáró Szeplőtelen Szív, könyörögj érettünk!

Isten Szíve szerinti Szeplőtelen Szív, könyörögj érettünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,

Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!

Mindenható örök Isten, aki szereteted nagyságát leginkább irgalmad által mutatod meg, kérünk Téged, add, hogy a bűn igájától megmenekülhessünk és szívünket hasonlóvá alakíthassuk Máriának, forrón szeretett anyánknak tisztaságos Szívéhez, hogy az Ő szentségének fényébe öltözve méltók legyünk belépni a Szentlélek eme szentélyébe. Általa, Vele és Benne, a jelen élet szenvedéseit türelemmel elviselve, hálás és örvendező szívvel dicsérhessünk Téged, most a Földön, egykor pedig szünet nélkül az égben, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Amen.

Lorettói litánia

Uram, irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus, Kegyelmezz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja – Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze – Könyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyja – Könyörögj érettünk!
Az Egyház anyja – Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja – Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya – Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya – Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya – Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya – Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya – Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya – Könyörögj érettünk!
Jótanács anyja – Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja – Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja – Könyörögj érettünk!
Nagy okosságú Szűz – Könyörögj érettünk!
Tisztelendő Szűz – Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz – Könyörögj érettünk!
Nagy hatalmú Szűz – Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz – Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz – Könyörögj érettünk!
Igazság tükre – Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke – Könyörögj érettünk!
Örömünk oka – Könyörögj érettünk!
Lelki edény – Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény – Könyörögj érettünk!
Ájtatosság jeles edénye – Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa – Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya – Könyörögj érettünk!
Elefántcsont torony – Könyörögj érettünk!
Mária aranyház – Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye – Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja – Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag – Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója – Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke – Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója – Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége – Könyörögj érettünk!
Angyalok királynője – Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynője – Könyörögj érettünk!
Próféták királynője – Könyörögj érettünk!
Apostolok királynője – Könyörögj érettünk!
Vértanúk Hitvallók királynője – Könyörögj érettünk!
Szüzek királynője – Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynője – Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királynő – Könyörögj érettünk!
Mennybe felvett királynő – Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér királynője – Könyörögj érettünk!
Családok királynője – Könyörögj érettünk!
Béke királynője – Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya – Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!
Engedd kérünk, Úristen, hogy mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a Boldogságos, mindenkor szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője. Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Amen.

Oltalmad alá futunk…

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Amen.

Most segíts meg Mária…

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Amen.

Szűz szülője Istennek…

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.

Mennyek királyné asszonya (Húsvéti időben ezt imádkozzuk az Úr angyala ima helyett)

Mennynek Királyné asszonya, örülj szép Szűz, alleluja,
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja.
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
Örülj és örvendezz Szűz Mária, alleluja!
Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!

Regina caeli, laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Magnificat

Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké.”

Úr angyala

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,

és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária…

Íme az Úrnak szolgálóleánya,

legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy, Mária…

És az Ige testté lőn,

és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy, Mária…

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,

hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Angelus Domini nuntiavit Mariae,

et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria…..

Ecce ancilla Domini,

fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave Maria…

V/ Et Verbum caro factum est,

et habitavit in nobis.

Ave Maria…

Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix,

ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus! Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui Angelo nuntiante Christi, Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem ejus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Angyali üdvözlet (Üdvözlégy Mária…)

Üdvözlégy Mária, malaszttal vagy teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.