Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Evangélium Szent János könyvéből: Jn. 8,51-59

No Comments »

Bizony, bizony mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, halált nem lát sohasem.’ Azt mondták erre a zsidók: ,,Most ismertük meg, hogy ördögöd van. Ábrahám meghalt, a próféták is, és te azt mondod: ,,Ha valaki a tanításomat megtartja, nem ízleli meg a halált sohasem.” Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?’ Jézus azt felelte: ,,Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok: ,,Istenünk”, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonló hazug lennék. De én ismerem őt, és a tanítását megtartom. Ábrahám, a ti atyátok, ujjongott, hogy láthatja az én napomat. Látta, és örvendezett.’ A zsidók erre azt mondták neki: ,,Még ötven esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?’ Jézus azt felelte nekik: ,,Bizony, bizony mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.’ Ekkor köveket ragadtak, hogy megkövezzék. De Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.