Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Evangélium Szent Márk apostol könyvéből: Mk. 8,14-21

No Comments »

Közben elfelejtettek kenyeret vinni, és egy kenyérnél több nem volt náluk a hajóban. Ekkor így intette őket: ,,Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és Heródes kovászától.’ Azok pedig tanakodtak egymás közt, arra gondolva, hogy: ,,Nincsen kenyerünk.’ Jézus észrevette ezt, és azt mondta nekik: ,,Miért tanakodtok azon, hogy nincsen kenyeretek? Még mindig nem tudjátok és nem értitek a dolgot? Még mindig el van vakulva a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok? [Jer 5,21] Nem emlékeztek arra, hogy amikor az öt kenyeret ötezernek megtörtem, hány tele kosár hulladékot szedtetek fel?’ Azt felelték neki: ,,Tizenkettőt.’ ,,És amikor a hét kenyeret négyezernek, hány kosár maradékot szedtetek össze?’ Azt felelték neki: ,,Hetet.’ Erre így szólt hozzájuk: ,,Miért van tehát az, hogy mégsem értitek?’

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.