Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Evangélium Szent Máté könyvéből: Mt. 22,34-40

No Comments »

Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szaddúceusokat elnémította, összegyűltek egy csoportba, és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: ,,Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?’ Ő azt felelte neki: ,,�,,Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből�” [MTörv 6,5]. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: �,,Szeresd felebarátodat, mint önmagadat�” [Lev 19,18]. Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.’

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.