Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

1. OLVASMÁNY Mózes elsô könyvéből Ter 1, 1-2, 2

No Comments »
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és
üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek
fölött.
  Isten szólt: ,,Legyen világosság'', és meglett a világosság. Isten
látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a
sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig
éjszakának. Aztán este lett és reggel: az első nap.
  Isten újra szólt: ,,A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat és
alkosson válaszfalat a vizek között.'' Úgy is lett. Isten megalkotta a
szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a
boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. És este lett
és reggel: második nap.
  Isten ismét szólt: ,,Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és
emelkedjék ki a száraz.'' Úgy is történt. Isten a szárazat földnek
nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. És Isten
látta, hogy ez jó.
  Akkor megint szólt Isten: ,,Teremjen a föld zöldellő növényeket,
amelyek termést hoznak, fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek
a földön.'' Úgy is lett. A föld zöldellő növényeket termett, amelyek
termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek,
amelyekben magvak vannak a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez
jó. Este lett és reggel: a harmadik nap.
  Akkor megint szólt Isten: ,,Legyenek világító testek az égbolton, s
válasszák el a nappalt az éjszakától. Határozzák meg az ünnepeket, a
napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a
földet.'' Úgy is lett. Isten megteremtette a két nagy világítót. A
nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, és a kisebbik
világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat.
Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsák meg a földet,
uralkodjanak a nappal és éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot
meg a sötétséget. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel: a
negyedik nap.
  Isten szólt: ,,A vizek teljenek meg élőlények sokaságával; az égen, a
föld felett, az égbolt alatt pedig röpködjenek madarak.'' Isten
megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az
élőlényeket, amelyek mozognak vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő
madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó.
Isten megáldotta őket, és így szólt: ,,Legyetek termékenyek,
szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is
szaporodjanak a földön.'' Este lett és reggel: az ötödik nap.
  Aztán szólt Isten: ,,Hozzon elô a föld élôlényeket fajuk szerint:
háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint.'' Úgy is
történt. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a
háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a földkerekségen,
fajonként. Isten látta, hogy ez jó.
  Isten újra szólt: ,,Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz
hasonlóvá. Ô uralkodjék a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a
mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.''
Isten megteremtette az embert saját képmására: Isten képmására
teremtette őt; férfinak és nőnek teremtette őket.
  Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik: ,,Legyetek termékenyek,
szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá.
Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden állat fölött,
amely a földön mozog.'' Aztán ezt mondta Isten: ,,Íme, nektek adok
minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely
magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mezô
vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és
lélegzik, minden növényt táplálékul adok.'' Úgy is történt. Isten
látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a
hatodik nap.
  Így készült el a föld, az ég, és minden, ami benne van. Isten a
hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent
munkája után, amit végzett.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.