Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

6. OLVASMÁNY Báruk próféta könyvébôl Bár 3, 9-15. 32-4, 4

No Comments »
Halld meg, Izrael, az élet törvényét,
figyeljetek, hogy szert tegyetek a tudásra!
Izrael, miért vagy ellenséged országában, miért?
Miért öregedsz meg idegen földön?
Miért szennyezed be magad halottakkal,
miért számítanak azok közé, akik leszállnak az alvilágba?
Mert elhagytad a bölcsesség forrását!
Ha az Úr útján jártál volna,
akkor békében laknál mindörökké.
Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erô,
hol az értelem, s akkor megtudod azt is,
hol a maradandóság és az élet,
hol a szem ragyogása és a béke.
De ki fedezte föl ezek helyét,
és ki hatolt el kincseikhez?
  Mindezt ismerte az, aki mindent tud,
ô átvizsgálta értelmével;
ô, aki mindörökre megalkotta a földet,
és betöltötte élôlényekkel;
ô, aki küldi a fényt, és az eljön,
de ha visszahívja, az remegve engedelmeskedik.
A csillagok vidáman ragyognak helyükön,
de ha ô szólítja ôket, azt felelik: ,,Itt vagyunk!''
Vidáman csillognak alkotójuk elôtt.
  Ô a mi Istenünk, senki sem hasonlít hozzá!
Ô felkutatta a tudás minden útját,
s átadta Jákobnak, szolgájának,
és Izraelnek, akit szeretett.
Így jelent meg a földön
és társalgott az emberekkel.
Isten parancsainak könyve az,
a törvény, amely örökre megmarad.
Aki megtartja, élni fog,
aki elhagyja, meghal.
  Térj vissza, Jákob, és öleld magadhoz,
járj fényének világosságában!
Ne engedd át dicsôségedet másnak,
és kiváltságodat más népeknek.
Boldogok vagyunk mi, Izrael fiai,
mert Isten tudtunkra adta, hogy mi kedves elôtte.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.