Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből: Róm. 6, 3-11

No Comments »
Testvéreim! Mi, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ö halálára keresztelkedtünk meg.
A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére
feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Mert ha halálának
hasonlóságában egybenőttünk vele, akkor feltámadásában is egy leszünk vele.
Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele
együtt keresztre, hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk
többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől.
Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk
ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg: a
halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra
meghalt a bűnnek, de életével Istennek él.
Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és
most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.