Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

A rózsafüzér története

No Comments »

A szentolvasó a Szűz Mária iránti ájtatosság megnyilatkozásainak újraéledése, népies formában, amely már jellemzi a XII. század végét is; elterjedéséhez nagymértékben hozzájárulnak a ciszterciek, majd a következő század elejétől, a koldulórendek, kitartó harcaikban az eretnekségek ellen…

A recitálás gyakorlásának megkönnyítésére honosodott meg a tized, amely hasonló ájtatossági formák esetében már ismert volt. Hamarosan beilleszkedik e recitálásba Mária és Jézus élete titkainak emlékezete…

Szent Domonkos és testvérei, a missziós népszónokok nem maradhattak közömbösek e mozgalom láttán, de nem könnyű meghatározni, milyen konkrét formában kezdték meg és terjesztették ezt az imádságot.

Hivatalosnak nevezhető jóváhagyásnak számít az, amikor V. Pius meghatározta és egységesítette az Üdvözlégy imádságának szövegét.

Lourdes-ban és Fatimában a Szűzanya ajánlja a rózsafüzér imádságot.

A második évezredben több pápa vette oltalmába: XIII. Leót, „a rózsafüzér pápáját” követően, mindegyik pápa ajánlotta ezt az imádságot, és szent búcsút is engedélyezett mondásával kapcsolatban.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.