Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

FATIMAI SZŰZANYA

Fatima a XX. sz. elején ismeretlen hely, 35-40 tanya központja volt Portugáliában. Itt élt három írni-olvasni nem tudó pásztorgyerek, Lúcia, Ferenc és Jácinta. Nekik, 1916 nyarán, egy ifjú jelent meg, aki magát a “Béke Angyalának” nevezte. Ezt a jelenést a három kis látnok eltitkolta.

1917. május 13-án a három kis gyerek bárányaikat legeltette a “Béke völgyében”. Egy fehérbe öltözött asszony jelent meg nekik, és kérte, hogy imádkozzák a rózsafüzért. Ez októberig, havonta megismétlődött. Az utolsó jelenéskor történt Nap-csodát 70 ezer ember látta. Lúciának később még kétszer (1925- és 29-ben) megjelent a Szent Szűz. Fatima üzenetét röviden így foglalhatjuk össze: Imádkozzunk és engeszteljünk a bűnösök megtéréséért, terjesszük Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét és Oroszországot ajánljuk fel neki. Napjainkban több mint 4 millió ember zarándokol évente Fatimába.

CSODÁS ÉREM ASSZONYA

Labouré Katalin 9 éves korában árvaságra jutott. Ekkor kéri meg a Szűzanyát: „Ezután te légy anyám!” Édesapja nehezen engedi, hogy belépjen az Irgalmas nővérekhez. Ott gyakran van látomása. 1830. november 27-én bízza rá a Szent Szűz: „Veress érmet erre a mintára! Elárasztja a kegyelem azokat, akik bizalommal hordják az érmet.” Mária kérésének megfelelően, Katalin haláláig csak lelki atyja tudja, hogy ő kapta ezt a látomást. Egyszerű szerzetesi életet élt, aki nagyon sokat „beszélgetett” Mesterével a szentségház előtt. 1876. december 31-én halt meg, és 1947-ben avatták szentté.

A látomást kivizsgáló párizsi érsek maga tapasztalta meg az érem hatékonyságát. (Egy szakadár püspök csodás megtérése.) Mivel sok csoda történt az éremmel kapcsolatban, ezért nevezték el csodás érem-nek. Gyorsan elterjedt egész Európában. 1894 óta a Vincés nővérek november 27-én emlékünnepet ülnek a Csodás érem Asszonya tiszteletére. Az érem felirata a következő: „Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!”

LOURDES-i SZŰZANYA

1858. február 11-én Lourdes-ban megnyílt az ég. A „Szeplőtelen Fogantatás” megjelent egy szegény, beteg kislánynak, Bernadettnek. A 18 jelenés alatt a Szűz Anya három dologra szólított fel: Építsenek ide templomot az érkező zarándokoknak! Tartsunk bűnbánatot! Imádkozzunk a bűnösökért! A forrást, a látnok a Szent Szűz utasítása szerint, úgymond kikaparja a földből.

Rövid idő alatt óriási, nemzetközi zarándokhely vált Lourdes-ból, a kis városból

Ennek oka az, hogy a szentségi áldáskor, illetve a forrás-vízben való fürdetéskor számtalan beteg gyógyul itt meg megmagyarázhatatlan módon. (Ennél nagyobb csak a lelki gyógyulások száma)

GUADALUPEI SZŰZANYA

Az ismert Mária-jelenések közül, ez a lassan ötszáz éve történt, igen ősinek számít. (Az első a 3. században volt.) A mexikói indiánok megtérésében óriási jelentőségű ez a jelenés.

A spanyolok alig több mint tíz éve foglalták el Mexikót, amikor a Szűzanya 1531. december 9-én, a szentmisére igyekvő Juan Diego, indián férfinek megjelent. Juan többször is járt a püspöknél, de az igazán fontos esemény dec. 12-én történt. Ezen a napon Mária jelet ad a püspöknek: A tél ellenére gyönyörű virágcsokrot kap és megláthatja az indián férfi tilmáján (kötényféle) Krisztus anyjának képmását. Ezután már nem lehetett akadálya a templom építésének.

A tilma átlagos használati ideje 20 év. Ez a tilma, annak ellenére, hogy eleinte nem vigyáztak rá, ma is ép. A másik dolog, hogy a Mária kép szemében egy fényképszerű kép látható, amire csak a XX. században lettek figyelmesek.