Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Evangélium Szent Máté könyvéből: Mt. 21,23-27

No Comments »

Amikor bement a templomba és tanított, odajöttek hozzá a főpapok és a nép vénei. Megkérdezték tőle: ,,Milyen hatalommal teszed mindezt? És ki adta neked ezt a hatalmat?’ Jézus így válaszolt nekik: ,,Kérdeznék tőletek én is egy dolgot. Ha megmondjátok nekem, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem mindezt. János keresztsége honnan volt? A mennyből vagy az emberektől?’ Azok így tanakodtak egymás közt: ,,Ha azt mondjuk: ,,a mennyből”, azt mondja majd nekünk: ,,Akkor miért nem hittetek neki?” Ha pedig azt mondjuk: ,,az emberektől”, félünk a néptől, mert mindnyájan prófétának tartják Jánost.’ Azt felelték tehát Jézusnak: ,,Nem tudjuk.’ Erre ő azt mondta nekik: ,,Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem mindezt.’

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.