Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Evangélium Szent Máté könyvéből: Mt. 8,18-22

No Comments »

A körülötte levő tömeg láttán Jézus megparancsolta, hogy menjenek át a túlsó partra. Akkor odajött hozzá egy írástudó és azt mondta neki: ,,Mester, követni foglak téged, ahová csak mész.’ Jézus azt felelte neki: ,,A rókáknak odújuk van, az ég madarainak pedig fészkük, az Emberfiának azonban nincs hová lehajtania a fejét.’ A tanítványai közül egy másik azt kérte tőle: ,,Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat.’ De Jézus azt felelte neki: ,,Kövess engem, hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat.’

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.