Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

7. OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből Ez 36, 16-17a. 18-28

No Comments »
Az Úr szózatot intézett hozzám:
  ,,Emberfia, Izrael háza a saját földjén lakott, de beszennyezte
életmódjával és tetteivel. Ekkor rájuk zúdítottam haragomat a vér
miatt, amelyet ontottak az országban, és a bálványok miatt; amelyekkel
tisztátalanná tették azt. Szétszórtam őket a népek közé, és
szétszélesztettem az országokban. Életmódjuk és tetteik szerint
ítélkeztem fölöttük. A népek között, ahova kerültek,
megszentségtelenítették szent nevemet, hiszen azt mondják róluk: Ez az
Úr népe, az ő földjéről jöttek ki. De tekintettel voltam szent nevemre,
amelyet Izrael háza megszentségtelenített a népek között, ahová került.
  Ezért mondd meg Izrael házának: Ezt mondja az Úr, az Isten: Nem
miattatok teszem ezt, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet ,,
megszentségtelenítettetek a népek között, amelyek közé kerültetek.
Szentté teszem nagy nevemet, amelyet gyalázat ért a népek között,
amelyet megszentségtelenítettetek közöttük. Akkor majd megtudják a
népek, hogy én vagyok az Úr -- mondja az Úr, az Isten --, amikor a
szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok.
  Kihozlak titeket a népek közül, összegyűjtelek minden országból, és
visszaviszlek saját földetekre. Akkor majd tiszta vizet hintek rátok,
hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, s minden bálványtól
megtisztítalak benneteket.
  Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem
testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet oltom
belétek és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és
szemetek előtt tartsátok törvényeimet és hozzájuk igazodjatok. Abban az
országban laktok majd, amelyet atyáitoknak adtam, s az én népem
lesztek, én meg a ti Istenetek leszek.''

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.