Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből: Jer. 31,31-34

No Comments »

Íme, jönnek napok, — mondja az Úr, — amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor megfogtam kezüket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről; azt a szövetségemet ők bontották fel, pedig én voltam az Uruk, — mondja az Úr. — Hanem ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával kötök azok után a napok után, — mondja az Úr: — törvényemet a bensejükbe adom és a szívükre írom. Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Nem fogja többé így tanítani egyik a másikat, senki a testvérét: ,,Ismerjétek meg az Urat!” Mert mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig, — mondja az Úr, — mivel megbocsátom bűnüket, és vétkükre nem emlékezem többé.’

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.