Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Szentlecke Szent Pál apostol efezusiakhoz írt leveléből: Ef. 6,1-9

No Comments »

Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van az rendjén. ,,Tiszteld apádat és anyádat’ [Kiv 20,12]; ez az első, ígérettel egybekötött parancs: ,,hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön’ [MTörv 5,16]. És ti apák, ne ingereljétek haragra gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben és az Úr intelmével! Szolgák, engedelmeskedjetek test szerinti uraitoknak félelemmel és remegéssel szívetek egyszerűségében, akárcsak Krisztusnak! Ne látszatra szolgáljatok, mintha emberek tetszését keresnétek, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát! Készséges akarattal szolgáljatok, mintha az Úrnak tennétek, s nem embereknek! Tudjátok, hogy mindenki, aki valami jót tesz, annak jutalmát megkapja majd az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, gazdák, ugyanezt tegyétek velük, hagyjátok a fenyegetőzést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, nektek is Uratok van az égben, s nála nincs személyválogatás.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.