Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Szentlecke Szent Pál apostolnak Filemonhoz írt leveléből: Filem. 9b-10.12-17

No Comments »

A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak;
Kérlek téged az én fiamért, a kit fogságomban szültem, Onésimusért,
A ki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos,
Kit visszaküldöttem; te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz!
Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangéliumért szenvedett fogságomban;
De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen.
Mert talán azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza;
Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképpen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban.
Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.