Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Zsoltárok: Zsolt. 118,157-168

No Comments »

Sokan vannak, akik üldöznek és szorongatnak engem, de parancsolataidtól el nem tántorodom. Látom a törvényszegőket és undorodom, mert nem tartják meg igéidet. Lásd meg, Uram, hogy rendeleteidet szeretem, tartsd meg életemet irgalmasságod szerint! A te igéd csupa igazság, s örökre szól igazságod minden ítélete. Fejedelmek üldöznek ok nélkül engem, de szívem csak a te igédtől fél. Úgy örvendek ígéreteidnek, mint aki sok zsákmányra tesz szert. Megvetem és gyűlölöm a gonoszságot, de szeretem a te törvényedet. Naponkint hétszer mondok dicséretet neked igazságos ítéleteidért. Nagy a békéje azoknak, akik szeretik törvényedet, ők nem botlanak el semmiben sem. Uram, szabadításodat várom, és szeretem parancsaidat. Parancsolataidat megőrzi lelkem, és nagyon szereti. Megtartom parancsaidat és rendeleteidet, mert színed előtt ismeretes minden utam.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.