Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért?

No Comments »

A szentolvasó imádkozásának elkezdése változó a helyi egyházak különböző gyakorlatában.

Egyik legelterjedtebb módja:

A keresztre:

Keresztet vetünk: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

És elmondjuk az Apostoli hitvallást (Hiszekegy…)

Az első 5 szemnél mondjuk a bevezető imákat: Miatyánk…, három Üdvözlégy…., és Dicsőség.

E három üdvözlégyben a titkok:

1.     aki hitünket növelje,

2.     aki reményünket erősítse,

3.     aki szeretetünket tökéletesítse.

Majd az első tizedet kezdjük el: Miatyánkkal, majd tíz Üdvözlégyet imádkozunk, melyekben a Jézus szó után befűzzük a titkokat. Minden tizedet a Dicsőség…. elmondásával fejezünk be.

Ezek után  lehet könyörgést mondani, de a legtöbb helyen szokás a fatimai jelenésben elhangzott imádság elmondása:

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket,

ments meg minket a pokol tüzétől,

vidd a mennybe a lelkeket,

különösen azokat,

akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

A szentolvasó imádkozása lezárható a lorettoi litániával vagy más imádsággal, amelyet a Szűzanyához intézünk.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.