Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Kármelhegyi Boldogasszony július 16.

No Comments »

Kármel hegye Izraelben szentnek számított. Illés próféta itt tartott Istenítéletet (1Kir 18). Elizeust, az Isten emberét is Kármel hegyén találják meg (2Kir 4,25). Izaiás próféta a messiási kor fenségét a Kármelhez hasonlítja (35,2). Illés legénye a Kármel csúcsáról látja meg a kis felhőcskét, mely a közelgő eső jelzése (1Kir 18,44), és a karmelita rend szerint Szűz Mária előképe, aki a kegyelem éltető vizének hordozója.

A keresztény századokban is a remeték szívesen vonultak a Kármel hegyére. Imádságos életüknek mindig a szent Szűz volt tökéletes példaképe. A mohamedán térhódítás miatt a XIII. században Európába kerülnek, és itt nevezik el őket karmelitáknak. Rendfőnökük, Stock szent Simon, 1251. július 16-án látomásban Máriától kapja a skapulárét, a vállruhát, és az ígéretet: viselője nem jut a pokol tüzére. A karmeliták az 1370-es évektől ülik meg ezen a napon Kármel-hegyi Boldogasszony napját. XIII. Benedek pápa pedig 1726-ban kiterjeszti ezt az egész Egyházra.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.