Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

6. OLVASMÁNY Báruk próféta könyvébôl Bár 3, 9-15. 32-4, 4

Halld meg, Izrael, az élet törvényét,
figyeljetek, hogy szert tegyetek a tudásra!
Izrael, miért vagy ellenséged országában, miért?
Miért öregedsz meg idegen földön?
Miért szennyezed be magad halottakkal,
miért számítanak azok közé, akik leszállnak az alvilágba?
Mert elhagytad a bölcsesség forrását!
Ha az Úr útján jártál volna,
akkor békében laknál mindörökké.
Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erô,
hol az értelem, s akkor megtudod azt is,
hol a maradandóság és az élet,
hol a szem ragyogása és a béke.
De ki fedezte föl ezek helyét,
és ki hatolt el kincseikhez?
  Mindezt ismerte az, aki mindent tud,
ô átvizsgálta értelmével;
ô, aki mindörökre megalkotta a földet,
és betöltötte élôlényekkel;
ô, aki küldi a fényt, és az eljön,
de ha visszahívja, az remegve engedelmeskedik.
A csillagok vidáman ragyognak helyükön,
de ha ô szólítja ôket, azt felelik: ,,Itt vagyunk!''
Vidáman csillognak alkotójuk elôtt.
  Ô a mi Istenünk, senki sem hasonlít hozzá!
Ô felkutatta a tudás minden útját,
s átadta Jákobnak, szolgájának,
és Izraelnek, akit szeretett.
Így jelent meg a földön
és társalgott az emberekkel.
Isten parancsainak könyve az,
a törvény, amely örökre megmarad.
Aki megtartja, élni fog,
aki elhagyja, meghal.
  Térj vissza, Jákob, és öleld magadhoz,
járj fényének világosságában!
Ne engedd át dicsôségedet másnak,
és kiváltságodat más népeknek.
Boldogok vagyunk mi, Izrael fiai,
mert Isten tudtunkra adta, hogy mi kedves elôtte.

Olvasmány: Báruk könyvéből: Bár. 3,9-15.32-4,4

9Halld meg, Izrael, az élet törvényét, figyeljetek, hogy szert tegyetek a tudásra! 10Izrael, miért vagy ellenséged országában, miért? Megöregedsz idegen földön? 11Beszennyezed magad halottakkal, s azok közé számítanak, akik leszállnak az alvilágba? 12Elhagytad a bölcsesség forrását! 13Ha az Úr útjain jártál volna, akkor otthon laknál, békében mindörökké. 14Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erő, hol az értelem, s akkor megtudod azt is, hol a maradandóság és az élet, hol a szem ragyogása és a béke. 15De ki fedezte föl a helyét és ki hatolt el kincseihez? (…)

32Meglakolnak a városok, ahol gyermekeid fogságban voltak, meglakol, aki elvette fiaidat. 33Ahogy örült bukásodnak és ujjongott romlásodon, úgy fog bánkódni a saját pusztulásán. 34Nem örülhet többé tömérdek lakójának, dicsekvése szomorúságra változik. 35Az Örökkévaló tüzet bocsát rá hosszú időre, és démonok lakóhelye marad igen sokáig. 36Jeruzsálem, tekints kelet felé, és nézd az örömet, amely Istentől jön. 37Nézd, visszatérnek fiaid, akiknek láttad távozását. Visszajönnek, s összegyűlnek kelettől nyugatig a Szentnek parancsára, ujjonganak, mert az Isten megdicsőült.

1Jeruzsálem, vesd le a gyász s az ínség ruháját, s öltsd magadra mindörökre Isten dicsőségének szépségét! 2Öltsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az örök dicsőség koronáját, 3mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt. 4Isten ezt a nevet adja neked örökre: “Igazságosság békéje” és “Jámborság dicsősége”.