Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Szűz Mária bemutatása november 21.

Szűz Mária bemutatása a templomban.
I. Jusztinianosz császár a Szűzanya születésének feltételezett helyén templomot építtetett az ószövetségi templom közelében. Ezt 543. november 21-én szentelték fel. Bár a templom lerombolódott, az emléknap fennmaradt. Konstantinápolyban a VIII. századtól ünneplik. A római naptárba csak 1585 óta szerepel, de mi magyarok a XII. sz. vége óta megüljük e napot, mert III. Béla királyunk Bizáncban nevelkedett.
A Szent Szűz életéről a Szentírásból nagyon keveset olvasunk. Egy apokrif iratban, a Jakab ősevangéliumban hallunk arról, hogy Máriát három éves korában a templomba vitték, és ott élt nyolc évig. J. Flavius szerint ez a templomba vitel szüzességi fogadalmat is jelentett. A liturgiában arra emlékezünk tehát, hogy a Szűzanya Istennek adta, szentelte magát.