Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk! Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról!

Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája, Magyarországról…

Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástod fordítsd oltalmunkra. Magyarországról…

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, segéljed áldásra magyar nemzetedet. Magyarországról…

Sírnak és zokognak árváknak szívei, hazánk pusztulásán özvegyek lelkei. Magyarországról…

Vedd el országodról ezt a sok ínséget, mikben torkig úszunk, ó nyerj békességet! Magyarországról…

Irtsd ki édesanyánk a sok gyűlölséget, magyar nemzetedből a hitetlenséget. Magyarországról…

Hogy mint Isten anyját régen tisztelének, úgy minden magyarok, most is dicsérjenek.
Magyarországról…

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott, Szent László király is minket reád bízott.
Magyarországról…

Fiad ellen sokat – megvalljuk – vétettünk, de csak imádd értünk, s hozzája megtérünk.
Magyarországról…

Jézus Fiad előtt könyörögj érettünk, mert ha nem cselekszed, mindnyájan elveszünk
Magyarországról…

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának! A te szent Fiadnak, s Szentlélek mátkádnak!
Magyarországról…