Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

A dicsőséges rózsafüzér titkai

1. Aki halottaiból feltámadt


(Mt. 28,1-15; Mk. 16,1-18; Lk.24,1-12; Jn. 20,1-28)

2. Aki a mennybe fölment


(Lk. 24,39-53; Mk. 16,19-20; Ap.Csel. 1,6-9)

3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte


(Ap. Csel. 1,14 – 2.47)

4. Aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett


(Ap. 2,11)

5. Aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott

(Ap. 12,1)