Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Boldogságos Szűz hét fájdalmának ünnepe szeptember 15. (A fájdalmas szűz – A hétfájdalmú szűz)

A szent kereszt felmagasztalása (szept. 14.) utáni napon a fájdalmas Szűzanyára (szept. 15.) emlékezünk.
A fájdalmas Szűzanya napján Máriára elsősorban úgy gondolunk, ahogyan a Pietà képek ábrázolják, de gondolunk többi szenvedésére is. A hagyomány szerint Mária lelkét hét tőr járta át: Simeon szavai (Lk 2,35) – menekülés Egyiptomba (Mt 2,14) – Jézus elvesztése (Lk 2,45) – találkozás a keresztúton – a kereszt alatt (Jn 19,25) – Pietà – Jézus temetése. (A hetes szám a teljességet akarja kifejezni.)