Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

CSODÁS ÉREM ASSZONYA

Labouré Katalin 9 éves korában árvaságra jutott. Ekkor kéri meg a Szűzanyát: „Ezután te légy anyám!” Édesapja nehezen engedi, hogy belépjen az Irgalmas nővérekhez. Ott gyakran van látomása. 1830. november 27-én bízza rá a Szent Szűz: „Veress érmet erre a mintára! Elárasztja a kegyelem azokat, akik bizalommal hordják az érmet.” Mária kérésének megfelelően, Katalin haláláig csak lelki atyja tudja, hogy ő kapta ezt a látomást. Egyszerű szerzetesi életet élt, aki nagyon sokat „beszélgetett” Mesterével a szentségház előtt. 1876. december 31-én halt meg, és 1947-ben avatták szentté.

A látomást kivizsgáló párizsi érsek maga tapasztalta meg az érem hatékonyságát. (Egy szakadár püspök csodás megtérése.) Mivel sok csoda történt az éremmel kapcsolatban, ezért nevezték el csodás érem-nek. Gyorsan elterjedt egész Európában. 1894 óta a Vincés nővérek november 27-én emlékünnepet ülnek a Csodás érem Asszonya tiszteletére. Az érem felirata a következő: „Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!”