Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Mennyországnak Királynéja

Mennyországnak királynéja, tiszta Szűz! Kérjed a te szent Fiadat érettünk!

Ékes virágszál, hozzád könyörgünk, szép Szűz Mária, könyörögj értünk!

Minden szüzek legszentebbje…

Krisztus Urunknak szent anyja…

Isteni kegyelem anyja…

Minden anyák legtisztábbja…

Szeplőtelen szent Szűzanya…

Sérületlen szült szent anya…

Szüzességnek lilioma…

Szeretetreméltó anya…

Csodálatos édesanya…

Angyaloknak királynéja…

Pátriárkák királynéja…

Prófétáknak királynéja…

Apostolok királynéja…

Vértanúknak királynéja…

Hitvallóknak királynéja…

Szent szüzeknek királynéja…

Örömünknek szent szerzője…

Bűnösöknek szószólója…

Betegeknek gyógyítója…

Bánkódók vigasztalója…

Keresztények segítsége…

Szentolvasó királynéja…

Családoknak pártfogója…

Ifjúságnak pártfogója…

Üldözöttek pártfogója…

Édes hazánk pátrónája…