Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Sarlós Boldogasszony július 2. (Mária látogatása Erzsébetnél)

Szt. Bonaventúra 1263. júl. 2-án ünnepelte meg első alkalommal Mária látogatását Erzsébetnél. VI. Orbán pápa 1389-ben tette ünneppé az egész Egyház számára.
Mi magyarok a XV. századtól üljük meg Sarlós Boldogasszony napját.
Az ünnephez négy gondolatot szoktak kapcsolni.
1. Virágszentelés. A legenda szerint, mivel Mária szíve alatt hordozza szent Fiát, útja mellett a kiszáradt fák kizöldellnek, a kókadt virágok üdévé lesznek.
2. A szegény-gondozás. A Szent Szűz a rászoruló Erzsébetnek segít.
3. Az anyaság védelme. A Szűzanya áldott állapota miatt a kismamák védőszentje.
4. Az aratás. Őseink szerették minden munkájukat, így az aratást is, a Boldogasszony oltalma alatt végezni.