Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének litániája

Uram, irgalmazz!

Uram irgalmazz!

Krisztus, Kegyelmezz!

Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Uram irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk!

Szűz Mária tisztaságos Szíve, könyörögj érettünk!

Szűz Mária ártatlan Szíve, könyörögj érettünk!

Szűz Mária szent Szíve, könyörögj érettünk!

Szűz Mária áhítatos Szíve, könyörögj érettünk!

Szűz Mária kegyes Szíve, könyörögj érettünk!

Szűz Mária gyengédség Szíve könyörögj érettünk!

Szűz Mária engedelmes Szíve, könyörög érettünk!

Mária Szíve, az Isteni Szív tükre, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a Szentháromság öröme, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az örök Atya kincse, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a Fiúisten trónusa, könyörög érettünk!

Mária Szíve, a Szentlélek szentélye, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az Evangélium titkainak hordozója, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az Élet könyve, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az üdvösség kezdete, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az irgalmasság szószólója, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az erények virágoskertje, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a béke aranyoltára, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a jámborság kincseinek tárháza, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a szelídség édenkertje, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az alázatosság mélysége, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az anyai szeretet diadala, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, hitünk fénycsóvája, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, reményünk oszlopa, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, szeretetünk mértéke, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a kegyelemajándékok letéteményese, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, életszentségünk mintaképe, könyörögj érettünk!

Mária Szíve,a Király leányának dicsősége, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a szüzek erényessége, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az Egek ragyogása, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a szent gondolatok temploma, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, a szemlélődés égboltja, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, az Istent keresők biztos vezetője, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, szívünk erőssége, könyörög érettünk!

Mária Szíve, szívünk Királynője, könyörögj érettünk!

Mária Szíve, számkivetésünk vigasztalása könyörögj érettünk!

Jézus Anyjának méltó Szíve, könyörögj érettünk!

Égi Anyánknak gondos Szíve, könyörögj érettünk!

Jézus szenvedésével átdöfött Szív, könyörögj érettünk!

Jézus feltámadásával megörvendezetett Szív, könyörögj érettünk!

Bűnösöket megtérítő, Szeplőtelen Szív, könyörögj érettünk!

Világot megmentő Szeplőtelen Szív, könyörögj érettünk!

Értünk közbenjáró Szeplőtelen Szív, könyörögj érettünk!

Isten Szíve szerinti Szeplőtelen Szív, könyörögj érettünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,

Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!

Mindenható örök Isten, aki szereteted nagyságát leginkább irgalmad által mutatod meg, kérünk Téged, add, hogy a bűn igájától megmenekülhessünk és szívünket hasonlóvá alakíthassuk Máriának, forrón szeretett anyánknak tisztaságos Szívéhez, hogy az Ő szentségének fényébe öltözve méltók legyünk belépni a Szentlélek eme szentélyébe. Általa, Vele és Benne, a jelen élet szenvedéseit türelemmel elviselve, hálás és örvendező szívvel dicsérhessünk Téged, most a Földön, egykor pedig szünet nélkül az égben, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Amen.