Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Olvasmány a Teremtések könyvéből: Ter. 6,5-8

Amikor azonban az Úr látta, hogy nagy az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve minden gondolata folyton gonoszra irányul, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és mélyen bánkódva szívében így szólt: ,,Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az embert és a jószágot, a csúszómászót és az égi madarat, mert bánom, hogy alkottam őket!’ Noé azonban kegyelmet talált az Úr előtt.

Olvasmány a Teremtések könyvéből: Ter. 18,20-32

Azt mondta tehát az Úr: ,,Szodoma és Gomorra ellen sok a panasz és jajkiáltás, és a bűnük igen súlyos. Lemegyek hát, és megnézem, hogy megtudjam, vajon teljesen a hozzám szállt kiáltás szerint cselekedtek-e vagy sem!’ Erre a férfiak megfordultak, és lementek Szodomába. Ábrahám azonban továbbra is az Úr előtt maradt. Eléje járult, és azt mondta: ,,Hát elpusztítod az igazat a gonosszal együtt? Ha ötven igaz van abban a városban, azokat is elpusztítod, s nem kegyelmezel meg annak a helynek az ötven igazért, ha van benne annyi? Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedj, s megöld az igazat a gonosszal együtt, s úgy járjon az igaz, mint a gonosz! Távol legyen tőled! A mindenség Bírája ne tenne igazságot?’ Azt mondta erre neki az Úr: ,,Ha találok Szodoma városában ötven igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek.’ Erre Ábrahám azt válaszolta: ,,Ha már egyszer elkezdtem, hadd szóljak Uramhoz, noha por és hamu vagyok. Hátha öt híja lesz az ötven igaznak? Negyvenötért már eltörlöd az egész várost?’ Erre ő azt mondta: ,,Nem törlöm el, ha találok ott negyvenötöt.’ Erre ismét szólt hozzá: ,,És ha csak negyven lesz, mit teszel?’ Ő azt mondta: ,,Nem sújtom a negyvenért.’ ,,Kérlek — folytatta –, ne haragudj, Uram, hogy szólok: És ha csak harmincat találsz?’ Azt felelte: ,,Nem teszem meg, ha találok ott harmincat.’ ,,Ha már egyszer elkezdtem — mondta –, hadd szóljak Uramhoz: Hátha csak húsz lesz?’ Azt mondta: ,,Nem pusztítom el a húszért’. ,,Könyörgök — folytatta –, ne haragudj, Uram, hogy még egyszer szólok: Hátha csak tíz lesz?’ Erre azt mondta: ,,Nem törlöm el a tízért.’