Szűz Mária

Szűz Mária – Magyarok Nagyasszonya – Napi evangélium

Úr angyala

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,

és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária…

Íme az Úrnak szolgálóleánya,

legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy, Mária…

És az Ige testté lőn,

és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy, Mária…

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,

hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Angelus Domini nuntiavit Mariae,

et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria…..

Ecce ancilla Domini,

fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave Maria…

V/ Et Verbum caro factum est,

et habitavit in nobis.

Ave Maria…

Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix,

ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus! Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui Angelo nuntiante Christi, Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem ejus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.